Co to je vlastně za člověka

O něm teď bude právě řeč. Manažer je člověk, který nese obrovskou tíhu zodpovědnosti za delegovaný úkol směrem k němu. Jeho úkolem je zase rozkouskovat daný úkol mezi pracovníky tak, aby ten hlavní a jediný byl splněn na sto procent. Ta zodpovědnost tkví v tom, že se vlastně nezodpovídá za výsledky práce svého týmu pouze firmě, ale také akcionářům, klientům, spotřebitelům. Nebude-li u těchto subjektů nastolena spokojenost, kdo za to může? Vinu ponese jen a jen on. Co to je potom za člověka, který dává svou kůži na trh? Odpovězte si sami.

Kdyby takového člověka nebylo

Co by se asi stalo, kdyby takto zodpovědný a zároveň velmi schopný člověk ve firmě chyběl? To je nadmíru jasné. Tím se snad zabývat ani nebudeme. Jak ale docílit, aby se vedoucí pracovník stal úspěšným a nechyboval zbytečně? Určitě by si měl vzít příklad a inspiraci v manažerských příbězích. Měl by prostudovat dostatek odborné literatury pro svou řídící práci. A v neposlední řadě předcházet chybám. Zajistí si úctu a vážnost své osoby. Kdyby jeho nebylo, nebyly by ani výsledky.