Dôležité rebrovanie

Výrobky s LED osvetlením majú zvyšok energie, ktorá sa mení na teplo, ktoré musia byť z diód odvádzané nie je totiž vyžarované, čiže pri výkone 3W potrebujú odvádzať tepelné straty asi 2 W. Výkonnejšie diódy sú preto vybavené masívnym chladičom, prípadne je chladičom vybavený priamo výrobok do domácnosti, ochladí diódu na pracovnú teplotu cca 70 ° C treba rebrovaním. A práve rebrovanie je viditeľným prvkom, ktorý hovorí o kvalite čiže životnosti konkrétneho výrobku.
 
 

Šetríme prírodu

Diódové výrobky s pasívnym chladením určené do domácností sa vyrábajú o príkonoch do 5 W, ak je príkon vyšší, bývajú diódy vybavené vetraním či špeciálnym chladením. Problém s chladením diód sa v bytoch rieši zapojením viac týchto výrobkov, keď celkový príkon stále nízky, ale my dobre vidíme. Výrobky s LED osvetlením môžu byť navyše smerované, ako je tomu napríklad u reflektorov.