Dôležité rebrovanie

Výrobky s LED osvetlením majú zvyšok energie, ktorá sa mení na teplo, ktoré musia byť z diód odvádzané nie je totiž vyžarované, čiže pri výkone 3W potrebujú odvádzať tepelné straty……