Přípojka

Kanalizační přípojka, ta spojuje nemovitost s kanalizační stokou a odvádí z ní odpadní vodu. Důraz se klade na to, aby byla co nejkratší a byla postavena kolmo na veřejnou kanalizaci. Může odvádět odpadní vodu nebo dešťovou vodou a podle toho je také navržen spád a další důležité parametry.
Kanalizační přípojka může být zhotovena z mnoha materiálů. Používá se kamenina, což je tradiční odolný materiál s dlouhou životností, plast, který řadíme mezi novodobé levné materiály s jednoduchou instalací a beton používající se zejména u dešťových přípojek.

Další služby

Přípojka – ta u nás vždycky hraje prim, avšak nabízíme i další služby. Je to tlakové čištění kanalizace, revize kanalizace a také Vám prohlédneme a zkontrolujeme odpad.