Ptáci na obloze jsou volní.

Jako si ptáci na obloze užívají volnosti a svobody ve svém skvostném pohybu a radují se ze života, stejně tak Vaše výsostné znaky firmy, umístěné na reklamních vlajkách mohou upoutat zraky svých pozorovatelů – Vašich potenciálních zákazníků či klientů svými ladnými vlnivými pohyby nebo třepetáním na místech svého exkluzivního umístění, ať už na ulici, střeše či kdekoliv.

Život má být radostný

Reklamní vlajky, na nichž se bude vyjímat do absolutní dokonalosti vyvedená značka vaší firmy či společnosti, budou šířit svým radostným pohybem zvěsti o existenci Vaší firmy, o tom, že je pro Vás radostí podílet se na rostoucích úspěších svých zákazníků, že je pro Vás proto radostná už samotná Vaše existence.